Xác Sống (Phần 9)

The Walking Dead (season 9) (2018)
Status:
Tập 5 VietSub VietSub

Xác Sống (Phần 9) - The Walking Dead (Season 9) (2018) Xác Sống - The Walking Dead phần 9 sẽ lấy bối cảnh sau cuộc Chiến tranh Toàn diện (All Out War). Lần này, Rick Grimes đang đứng đầu một nhóm người sống sót đang khá hoà thuận với nhau, đồng thời đang phát triển mạng lưới thương mại và hầu như không...
2,812
N/A
Bình luận

Phim liên quan

Xác Sống 1 Full (6/6) VietSub Xác Sống 1 The Walking Dead - Season 1 2010
Xác Sống 3 Full (16/16) VietSub Xác Sống 3 The Walking Dead - Season 3 2012
Xác Sống 2 Full (13/13) VietSub Xác Sống 2 The Walking Dead - Season 2 2011
Xác Sống 4 Full (16/16) VietSub Xác Sống 4 The Walking Dead - Season 4 2013
Xác sống 5 Full (16/16) VietSub Xác sống 5 The Walking Dead (season 5) 2014
Xác Sống (Phần 7) Full 16/16 Vietsub VietSub Xác Sống (Phần 7) The Walking Dead (season 7) 2016
Xác Sống (Phần 8) Tập 16/16 VietSub VietSub Xác Sống (Phần 8) The Walking Dead (season 8) (2017) 2017
Xác Sống (Phần 8) Full 16/16 VietSub VietSub Xác Sống (Phần 8) The Walking Dead (season 8) 2017